วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การจ่ายภาษี

การเงินในวันสุข ในเรื่องแรกที่อยากจะเขียนคือ การจ่ายภาษี

เมื่อวานได้รับโทรศัพท์ น้องเค้ามีรายได้ประมาณ 220,000 บาท แต่ทางบริษัทไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เลย ต้องเสียภาษีไหม กลัวโดนจ่ายภาษีจัง...

โดยปกติแล้วผู้มีรายได้ทุกคนต้องจ่ายภาษี แต่อยู่ในรูปแบบไหนล่ะ

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่จะโดนกันทุกคน

2. ภาษีเงินได้ฯ บางคนโดน บางคนไม่โดน บางคนได้คืน ***

3. ภาษีอื่นๆ เช่น ที่ดิน ป้าย รถ สรรพสามิต ฯลฯ สารพัดที่จะโดน

แต่วันนี้ขอพูดคร่าวๆ คือ ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ คิดง่ายๆ คือหาตังค์มาได้เท่าไรในแต่ละปี - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน แล้วเอามาคิดภาษีตามฐานภาษี

ตัวอย่างเช่นน้องคนนี้ 220,000 - 60,000 (ค่าใช้จ่าย) - 30,000 (ค่าลดหย่อนส่วนตัว) - 6,300 (ประกันสังคม) = 123,700 บาท (เงินได้สุทธิ)

จากฐานภาษี 150,000 บาทแรกได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แสดงว่า น้องคนนี้ยังไม่ต้องเสียภาษีในปี 2555

แต่ในปี 2556 ถ้าน้องมีรายได้เพิ่มขึ้นล่ะ เราก็ต้องมานั่งคำนวณกันใหม่ แต่จำไว้คร่าวๆ ก็แล้วกัน "หากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนยังไม่เกิน 20,000 บาท ฟันธงว่ายังไม่ต้องเสียภาษี"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น